Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) wyjaśnia, w jaki sposób Organizator gromadzi, wykorzystuje, przekazuje i przechowuje dane osobowe, które są automatycznie otrzymywane, gdy Użytkownik/Gracz korzysta z Witryny lub które mogą być bezpośrednio przekazane Organizatorowi, otrzymane przez Organizatora za pośrednictwem Witryny.

Odwiedzając Stronę internetową, Użytkownik/Gamer potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką, akceptuje ją i zezwala Organizatorowi na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji o sobie zgodnie z celami określonymi poniżej, w sposób i w granicach określonych przez obowiązujące prawo.

Gromadzenie i wykorzystywanie DANYCH OSOBOWYCH PLAYERA

Właścicielem i administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest https://ww1.e-kasyna.com/ (w tym jego agenci i pracownicy), a także, w razie potrzeby, partnerzy i podwykonawcy w celu zapewnienia Użytkownikowi / Graczowi pełnego zakresu Usług.

Podczas korzystania przez Użytkownika/Gracza z Serwisu, Organizator przetwarza dane Użytkownika/Gracza, tj.

 • dane podane przez Użytkownika/Gracza zarówno podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych, jak i w procesie korzystania z usług;
 • pliki cookies;
 • adresy IP;
 • parametry i ustawienia przeglądarek internetowych (User-agent).

Organizator zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika / Gracza (wszelkie informacje, a mianowicie: Imię i nazwisko Użytkownika / Gracza, login i hasło, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, płeć itp.

Cel zbierania i wykorzystywania Informacji

Organizator zbiera Informacje o Użytkowniku / Graczu w celu

 • umożliwienia Organizatorowi utworzenia konta Użytkownika/Gracza, aby mógł on w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Usług dostępnych w Serwisie;
 • umożliwienia Organizatorowi otrzymywania pytań i komentarzy od Użytkowników/Gamerów za pośrednictwem serwisu wsparcia Organizatora z możliwością udzielenia na nie odpowiedzi;
 • przestrzeganie odpowiednich zasad dotyczących rejestracji Użytkownika/Gracza, np. przejście procedury weryfikacyjnej, przestrzeganie zasad korzystania z usług oferowanych w serwisie oraz informowanie Użytkownika/Gracza o nadchodzących wydarzeniach, ofertach i promocjach ze strony https://ww1.e-kasyna.com/.

Poza powyższymi punktami serwis będzie wykorzystywał Informacje Użytkownika / Gracza, w tym wymieniał informacje ze swoimi partnerami i podwykonawcami, którzy przetwarzają dane (w tym, w stosownych przypadkach, Informacje Użytkownika / Gracza) w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu

 • tworzenia, obsługi i zarządzania Kontem Użytkownika/Gracza;
 • świadczenia jakichkolwiek Usług wymaganych od Organizatora i w jakimkolwiek celu związanym z tym świadczeniem;
 • weryfikacja dokładności Informacji o Użytkowniku/Gamerze, w tym ujawnienie takich informacji osobom trzecim (w tym instytucjom finansowym, agencjom weryfikacji wieku i agencjom sprawozdawczości kredytowej) w związku z takimi celami (raport z wyszukiwania zostanie zachowany, a osoba trzecia może użyć tych informacji, aby pomóc innym organizatorom w celach weryfikacyjnych);
 • przygotowanie danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług przez Użytkownika/Gamera i innych klientów;
 • przygotowanie i dostarczenie odpowiednich indywidualnych materiałów marketingowych;
 • okresowe wysyłanie do posiadaczy kont pisemnych powiadomień informujących o ważnych zmianach w serwisie, aktualizacjach technicznych oraz zmianach w spisie zasad;
 • spełnienie wymogów prawnych lub podporządkowanie się procesom prawnym lub działaniom mającym na celu ochronę interesów władz sportowych lub innych właściwych organów;
 • dochodzenia w sprawie podejrzanych, nielegalnych, oszukańczych lub innych nielegalnych działań związanych z usługami;
 • zgłaszania przestępstwa lub zamiaru popełnienia przestępstwa, w tym prania pieniędzy lub oszustwa, a także wszelkich innych celów, które są niezbędne do wypełnienia przez Organizatora zobowiązań umownych wobec Gracza.

Podczas wizyty na Stronie rejestrowane są wszystkie logowania do systemu. Inne informacje o ruchu Użytkownika / Gracza nie są przetwarzane ani przechowywane.

Organizator zwraca uwagę: Organizator ogranicza się do zbierania minimalnej ilości informacji niezbędnych wyłącznie do spełnienia żądania podmiotu danych osobowych. W każdym przypadku, gdy wymagane są informacje, których podanie nie jest wymagane, Użytkownik / Gracz zostanie o tym powiadomiony w momencie zbierania takich informacji.

COOKIES SĄ UŻYWANE W TRAKCIE DZIAŁANIA SERWISU

Cookie to plik lub pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które są wysyłane do przeglądarki internetowej i przechowywane na urządzeniu Użytkownika / Gracza. Urządzeniami takimi mogą być komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, za pomocą którego Użytkownik/Gracz odwiedza Serwis. Pliki cookies pomagają mierzyć efektywność Strony, ulepszać i dostosowywać treści, czynić korzystanie ze Strony wygodniejszym dla użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez Organizatora:

 • Session Cookies – istnieją na urządzeniu Użytkownika / Gracza tylko w czasie trwania sesji, aż do wyłączenia lub zamknięcia przeglądarki.
 • Persistent Cookies – pozostają na komputerze Użytkownika/Gracza nawet po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia. Są aktywowane przy każdej wizycie Użytkownika/Gracza w Serwisie i posiadają unikalny identyfikator. Jest to niezbędne do indywidualizacji funkcjonalności Serwisu, np. zapisania języka preferowanego przez Użytkownika/Gracza. Za pomocą takiego identyfikatora Organizator stwierdza, że jest to ten sam użytkownik, ale nie daje to Organizatorowi możliwości ustalenia, kto to jest i ustalenia tożsamości Użytkownika/Gracza.
  Strona może udostępniać te informacje innym stronom, w tym klientom mediów, reklamodawcom, agencjom i powiązanym partnerom biznesowym w celu zapewnienia wysokiej jakości ukierunkowanej reklamy.

Bezpieczeństwo osób niepełnoletnich i innych osób

Strona nie jest przeznaczona dla Użytkowników / Graczy, którzy są niepełnoletni, i którzy w momencie odwiedzania strony www.pm.ua nie osiągnęli wieku 21 (dwudziestu jeden) lat, lub są uzależnieni od hazardu (uzależnienie od hazardu) i / lub są wpisani do rejestru osób, które mają ograniczony dostęp do zakładów gier hazardowych i / lub udział w grach hazardowych.

Organizator bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo osób, którym prawo zabrania korzystania z danej strony, ze swojej strony Organizator apeluje do rodziców i krewnych o wyjaśnienie swoim dzieciom lub krewnym problemów bezpieczeństwa w Internecie, ich specyficznego celu i potrzeby korzystania z niektórych usług Strony.

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZATORA Z OSOBAMI TRZECIMI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Polityce oraz gdy przekazanie takie jest wymagane przepisami prawa lub na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą.

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych (wyłącznie w celach informacyjnych). Po przejściu za pomocą linku do innych stron internetowych, niniejsza Polityka nie będzie miała zastosowania do tych stron. W związku z tym Organizator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i danych osobowych każdej strony internetowej przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE WWW

Informacje o aktywności (ruchu) na Stronie Użytkowników / Graczy, które przechodzą przez sieć lub e-mail Użytkownika / Gracza są chronione zgodnie z prawem. To znaczy, że Organizator w żaden sposób nie narusza tajemnicy „aktywności” Użytkownika / Gracza, gdy ten korzysta z usług Serwisu.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Organizator stosuje ogólnie przyjęte standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże, pomimo dołożenia wszelkich starań, Organizator nie może zagwarantować całkowitej ochrony przed wszelkimi zagrożeniami powstałymi poza kontrolą Organizatora.

Organizator zapewnia stosowanie wszystkich odpowiednich zobowiązań w zakresie poufności, a także technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu lub przetwarzaniu takich informacji i danych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Rozmowy telefoniczne z działem wsparcia Organizatora są nagrywane wyłącznie w celach bezpieczeństwa.

Rozpowszechnianie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub osoby przez nią upoważnionej, jest dopuszczalne w przypadkach określonych przepisami prawa i tylko (jeśli jest to konieczne) ze względu na bezpieczeństwo państwa, dobrobyt gospodarczy i prawa człowieka, a także w przypadkach, gdy spółka przekaże lub sprzeda swoje przedsiębiorstwo lub jego część, w tym w przypadku niewypłacalności.

Odbierz bonus